:::::::::::خدمات ما به کاربران :::::::::::

طراحی وب سایت شما

- طراحی وب سایت مورد نظر شما بصورت
واکنش گرا با بهترین کیفیت و در کمترین زمان .

انجام پایان نامه های ارشد

- انجام تز کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های
کامپیوتر، شبکه، مخابرات مطابق با درخواست شما .

ثبت بنرهای تبلیغاتی شما

- وب سایت ناب پروژه امکان ثبت بنرهای
تبلیغاتی شما را در وب سایت فراهم آورده است .

جهت طراحی وبسایت، تهیه پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی، نوشتن پرپوزالهای مربوط به تز،پیاده سازی انواع نرم افزار های تحت وب و ویندوز کافیست با شماره تماس 09179221734 هماهنگی های لازم را انجام دهید .

پر بازدیدترین دسته ها

پروژه شناسایی یک سیستم به کمک شبکه عصبی RBF با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه شناسایی یک سیستم به کمک شبکه عصبی RBF بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربرد پسند می با ...

پروژه پیش بینی ترافیک با شبکه عصبی موجک بر پایه منطق فازی (شبکه عصبی مصنوعی) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه پیش بینی ترافیک با شبکه عصبی موجک بر پایه منطق فازی (شبک ...

پروژه حل TSP با الگوریتم MMAS (تکنیک فرا ابتکاری) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه حل TSP با الگوریتم MMAS (تکنیک فرا ابتکاری) بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربر ...


پروژه شبکه های عصبی کوهونن (شبکه عصبی مصنوعی) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه شبکه های عصبی کوهونن (شبکه عصبی مصنوعی) بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربرد پسند م ...

پروژه مسئله کُره با الگوریتم ژنتیک (الگوریتم فرا ابتکاری) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه مسئله کُره با الگوریتم ژنتیک (الگوریتم فرا ابتکاری) بوده است. پروژه فوق دار ...

پروژه تشخیص لبه تصویر با الگوریتم مورچگان (تکنیک فرا ابتکاری) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه تشخیص لبه تصویر با الگوریتم مورچگان (تکنیک فرا ابتکاری) بوده است. پروژه ...


پروژه شبکه های عصبی شعاعی (شبکه عصبی مصنوعی) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه شبکه های عصبی شعاعی (شبکه عصبی مصنوعی) بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربرد پسند می ...

پروژه حل TSP با چند دپو با الگوریتم ژنتیک (تکنیک فرا ابتکاری) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه حل TSP با چند دپو با الگوریتم ژنتیک (تکنیک فرا ابتکاری) بوده است. پروژه ...

پروژه تخمین و ردیابی موتور القایی با الگوریتم PSO (تکنیک فرا ابتکاری) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه تخمین و ردیابی موتور القایی با الگوریتم PSO (تکنیک فرا ابتکاری) ...


پروژه شبکه های عصبی Spiking (شبکه عصبی مصنوعی) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه شبکه های عصبی Spiking (شبکه عصبی مصنوعی) بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربرد پسند ...

پروژه حل TSP با برنامه ریزی پویا (تکنیک فرا ابتکاری) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه حل TSP با برنامه ریزی پویا (تکنیک فرا ابتکاری) بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط ...

پروژه کاهش ابعاد Dimensionality Reduction با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه کاهش ابعاد Dimensionality Reduction بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربرد پسند می باشد و ...


پروژه شبکه های عصبی Recurrent (شبکه عصبی مصنوعی) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه شبکه های عصبی Recurrent (شبکه عصبی مصنوعی) بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربرد ...

پروژه حل TSP با الگوریتم نزدیکترین همسایه (تکنیک فرا ابتکاری) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه حل TSP با الگوریتم نزدیکترین همسایه (تکنیک فرا ابتکاری) بوده است. پروژه ...

پروژه درخت تصمیم دودویی با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه درخت تصمیم دودویی بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربرد پسند می باشد و همچنین پس از اجرا آن، خروجی مورد نی ...


پروژه شبکه های عصبی Convolutional (شبکه عصبی مصنوعی) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه شبکه های عصبی Convolutional (شبکه عصبی مصنوعی) بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط ...

پروژه حل TSP با الگوریتم مورچگان (تکنیک فرا ابتکاری) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه حل TSP با الگوریتم مورچگان (تکنیک فرا ابتکاری) بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط ...

پروژه تشخیص داده های پرت Outlier Detection با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه تشخیص داده های پرت Outlier Detection بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربرد پسند می باشد ...


پروژه شبکه های عصبی Associative (شبکه عصبی مصنوعی) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه شبکه های عصبی Associative (شبکه عصبی مصنوعی) بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کار ...

پروژه حل TSP با الگوریتم متقاطع (تکنیک فرا ابتکاری) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه حل TSP با الگوریتم متقاطع (تکنیک فرا ابتکاری) بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط ک ...

پروژه پیاده سازی الگوریتم درخت تصمیم C4.5 با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه پیاده سازی الگوریتم درخت تصمیم C4.5 بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربرد پسند می باشد و ...


پروژه تحلیل مولفه اساسی PCA (شبکه عصبی مصنوعی) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه تحلیل مولفه اساسی PCA (شبکه عصبی مصنوعی) بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربرد پسند ...

پروژه حل TSP با الگوریتم tsp search (تکنیک فرا ابتکاری) با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه حل TSP با الگوریتم tsp search (تکنیک فرا ابتکاری) بوده است. پروژه فوق دارای ی ...

پروژه لبه یابی تصویر با Sobel با زیان برنامه نویسی متلب یا به اصطلاح با زیان برنامه نویسی matlab نوشته شده است. مهمترین کاربرد این پروژه در زمینه لبه یابی تصویر با Sobel بوده است. پروژه فوق دارای یک محیط کاربرد پسند می باشد و همچنین پس از اجرا آن، خ ...