تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت آپارتمان با رشنال رز

درخواست انجام پروژه مشابه

- از این طریق میتواندی پروژه مشابه ای را با
زبان برنامه نویسی دلخواه سفارش دهید .

آموزش آنلاین این پروژه

- مطابق درخواست شما، بصورت آنلاین طریقه
ساخت این پروژه به شما آموزش داده خواهد شد.

- در صورت نیاز به آموزش آنلاین نحوه ساخت این پروژه توسط نرم افزارهای آموزش راه دور و یا درخواست تهیه پروژه مشابه، کافیست با شماره تماس 09179221734 یا آدرس ایمیل behnam.h1368@gmail.com هماهنگی های لازم را انجام دهید.

توضیحات تکمیلی پروژه :

در این پروژه به بررسی و تجزیه و تحلیل یک سیستم آپارتمان میپردازیم . در این سیستم چندین اکتور یا عامل اصلی در حال فعالیت میباشند که عبارتند از :
 • مدیر کل آپارتمان یا مجتمع
 • نگهبان درب آپارتمان
 • مستاجرین واحد آپارتمانی
 • مالکان واحد آپارتمانی
لذا هر کدام از این مالکین وظایفی را در این سیتم به عهده دارند . که در قسمت زیر به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن اینکه این سیستم میتواند آنلاین باشد یا به صورت نرم افزاری مورد استفاده قرار بگیرید ، وظایف، درخواست و نیازمندیهای هر کدام از عاملها یا اکتورهای موجود در سیستم را بیان و مورد بررسی قرار میدهیم .

تعریف سیستم
- مدیر کل آپارتمان یا مجتمع
    در این سیستم مدیر مجتمع که در واقع مالکیت کل آپارتمان یا آپارتمانهای موجود در سیستم را به عهده دارد هر مدت یک بار به محیط آپارتمان مراجعه کرده و در قسمت نگهبانی به بررسی موارد ذیل میپردازد که عبارتند از :
 • قبوز پرداختی مستاجرین،
 • مدیریت نگهبانان(ثبت نگهبان جدید در سیستم ، حذف یک نگهبان ، ویرایش اطلاعات نگهبانان ، جستجو در مورد اطلاعات یک نگهبان)،
 • مدیریت آپارتمان ها ،
 • مدیریت واحد های آپارتمانی ،
 • ثبت امکانات واحد ها ،
 • مدیریت مستاجرین،
 • مدیریت مالکان ،
 • رفع اشکالات موجود در مجتمع ،
 • بررسی پرداختیهای مستاجرین ،
 • پرداخت حقوق نگهبان،
 • مدیریت ورود و خروج ها،
 • ثبت پارکینگ برای واحد ها و ...
 • مدیریت نظرات و پیشنهادات

- نگهبان درب آپارتمان
    در سیستم مدیریت آپارتمان یکی از اکتورهای اصلی نگهبان میباشد که وظایفی به شرح ذیل را در این سیستم به عهده دارد:
 • تماس با مدیر ،
 • ثبت ورود و خروج ،
 • تماس با مستاجر ،
 • ارسال نامه به مدیر ،
 • ثبت امانات مستاجرین و مالکان ،
 • توزیع قبوض به واحد ها 
- مستاجرین واحد آپارتمانی
    بعضی از افراد مقیم در آپارتمان مستاجرین میباشد. که وظایف زیر را در این سیستم به عهده دارند که عبارتند از :
 • پرداخت حق شارژ ،
 • ارسال پیامک به مدیر ،
 • پرداخت حق پارکینگ ،
 • پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن ،
 • پرداخت اجاره ،
 • تنظیم قرار داد و ... 
- مالکان واحد آپارتمانی
در این سیستم مالکان واحد های آپارتمانی هم میتوانند در داخل سیستم و هم در خارج از سیستم باشد . لذا در این سیستم این اکتورها نقشها و وظایفی را به عهده دارند که عبارتند از :
 • بررسی اجاره های پرداخت شده ،
 • بررسی قبوض ،
 • ارائه و ویرایش امکانات واحد ،
 • تنظیم قرار داد با مستاجر
این پروژه دارای یک داکیومت 23 صفحه ای در قالب فایل PDF , Word میباشد .

امکانات پروژه :

ciproxin posologia

ciproxin 1000 femchoice.org
 1. انواع نمودارهای نیازمنیدیهای سیستم
 2. نمودار کلاس یا Class Diagram
 3.   CRC Card
 4. (Dynamic Model) Behavioral Model
 5. نمودار ترتیبی / Intraction Diagram / Sequence Diagram  مربوط به پرداخت حق شارژ
 6. نمودار همکاری Collaburation  Diagram مربوط به پرداخت حق شارژ
 7. نمودار فعالیت / Activity Diagram  مربوط به پرداخت حق شارژ
 8. نمودار وضعیت یا State Diagram  مربوط به پرداخت حق شارژ
 9. نمودار فعالیت و حالت در رشنال رز به یک صورت و در یک محیط عملیاتی رسم میشود .
 10. CRUD Analysis
منظور از این گونه تجزیه و تحلیل این هست که به عنوان نمونه به جای ثبت واحد، حذف یک واحد ، ویرایش یک واحد از اصلاح مدیریت واحد استفاده شود که این نوع تجزیه تحلیل را نیز در نمودار ای یوزکیس مورد استفاده قرار داده ایم .

برچسپ ها :

تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت آپارتمان , سیستم مدیریت آپارتمان با رشنال رز, تحلیل سیستم مدیریت آپارتمان با rational rose,آنالیز سیستم مدیریت آپارتمان با رشنال , نمودار ترتیبی سیستم مدیریت آپارتمان, نمودار فعالیت سیستم مدیریت آپارتمان, یوزکیس دیاگرام سیستم مدیریت آپارتمان, کلاس دیاگرام سیستم مدیریت آپارتمان, سیستم مدیریت سیستم مدیریت آپارتمان , سیستم مدیریت آپارتمان در مهندسی نرم افزار, سیستم مدیریت آپارتمان با رشنال, پروژه سیستم مدیریت آپارتمان, دانلود سیستم مدیریت آپارتمان با رشنال رز ,ناب پروژه